07-2019. HVI döntés jelöltajánlás megállapítása

Letölthető dokumentumaink:
Önkormányzati közbeszerzések - Felhívás
Önkormányzati közbeszerzések - Dokumentáció
Településképi Arculati Kézikönyv

Üzletek nyilvántartása

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás gépjárműadóról a Somogysárd Község önkormányzati adóhatósághoz

"G" jelű betétlap 2015. évben kezdődő adóévről a Somogysárd Község önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

"H" jelű betétlap 2015. évben kezdődő adóévről a Somogysárd Község önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Somogysárd Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságához

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén


K01 és P26 jelű űrlapok elektronikus állományai
A két űrlap auditáláshoz szükséges Minőségbiztosítási kérelmek üres nyomtatványai az alábbi linkeken érhetők el:
http://nyomtatvany.dokumentumtar.hu/_segedlet/Nyomtatvany_minosegbiztositasi_kerelem_K01.docx
http://nyomtatvany.dokumentumtar.hu/_segedlet/Nyomtatvany_minosegbiztositasi_kerelem_P26.docx

Szechenyi2020 2
SOMOGYSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGVALÓSULT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE SOMOGYSÁRDON ÉS ÚJVÁRFALVÁN
29,09 millió forint összegű európai uniós forrásból újították fel a háziorvosi és védőnői rendelőket, valamint az eszközállomány korszerűsítésére is sor került Somogysárd és Újvárfalva településeken. A két község önkormányzata konzorciumi megállapodást kötve, az Új Széchenyi Terv keretében nyerte el a projekt teljes költségvetését fedező vissza nem térítendő támogatást, a Dél-Dunántúli Operatív Program „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati kiírásán.
A Somogysárdon és Újvárfalván működő egészségügyi alapellátás minőségének színvonalát jelentős mértékben rontotta az orvosi és védőnői rendelők épületeinek leromlott műszaki állapota, az akadálymentesítés teljes hiánya, valamint a rendelkezésre álló orvostechnikai műszerek és eszközök elavultsága és hiánya.

Szechenyi2020 2
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Somogysárdon és Újvárfalván

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0101

A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0101 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Somogysárdon és Újvárfalván” című pályázat benyújtásához Somogysárd és Újvárfalva Község Önkormányzatok konzorciumi megállapodást kötöttek. A pályázat 2014. július 3-án került benyújtásra az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül meghirdetett „DDOP-3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése” tárgyú felhívásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató a pályázatot 29 091 950 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A Támogató levelet a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet 2015. április 16-án küldte meg a Konzorciumvezető, Somogysárd Község Önkormányzata részére.

Szechenyi2020Szechenyi2020 2

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata
Projekt címe: A somogysárdi polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEOP-5.7.0/15-2015-0269.
Támogatás összege: 149.999.954 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Kezdő időpont: 2015. szeptember 10.
Tervezett befejezési dátum: 2015. december 15.

A projekt bemutatása:

Alkategóriák